Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Golema

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2015
Biogram
Piotr Golema w latach 1985–1989 był organizatorem i uczestnikiem akcji protestacyjnych Ruchu „Wolność i Pokój”, m.in. marszu w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” czy wystąpienia przeciw relegowaniu z uczelni Marka Krukowskiego za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Organizował również wiele protestów ekologicznych, m.in. przeciw składowaniu odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. We wrześniu 1987 r. uczestniczył w głodówce w Kościele pod wezwaniem św. Antoniego Boboli w Bydgoszczy w obronie więzionych za odmowę służby wojskowej. W 1987 r., jako jeden z pomysłodawców reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej, brał udział w spotkaniach założycielskich PPS w Warszawie, której był członkiem do 1988 r.
W latach 1987–1989 uczestniczył w niezależnym ruchu wydawniczym. Publikował na łamach czasopism „WiPek”, „W Brew”. Działał również jako kolporter wydawnictw podziemnych do Czechosłowacji. W latach 1988–1989 współpracował z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką. W maju 1988 r. uczestniczył w strajku na Uniwersytecie Wrocławskim, należał także do Komitetu Strajkowego. 
2 lipca 1988 r. brał udział w akcji palenia książeczek wojskowych na wrocławskim Rynku. Ze względu na aktywną działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i karany grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej