Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Leonard Moszyński

ur. w 1956 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz inicjatorem powstania organu prasowego NZS. Organizował na uczelni spotkania z działaczami NSZZ „Solidarność", kolportował wydawnictwa bezdebitowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał swej działalności. Został internowany 7 maja 1982 r., do 24 lipca 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu i Uhercach. W latach 1980-1985 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN