Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciok Andrzej

Andrzej Ciok

ur. w 1957 roku w m. Strachówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Andrzej Ciok był uczestnikiem strajków w kopalni „Jastrzębie” w okresie sierpnia i września 1980 r., kończącego się podpisaniem tzw. Porozumień Jastrzębskich. 
Po prowadzeniu stanu wojennego w dniach 13–15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku na KWK „Jastrzębie”. Podczas pacyfikacji w/w zakładu odniósł obrażenia ciała. 
Kontynuował działalność opozycyjną w formie kolportażu ulotek, pomocy represjonowanym i ich rodzinom.  
W sierpniu 1988 r.  był jednym z organizatorów strajku na KWK „Jastrzębie”, który zakończył się pacyfikacją zakładu przez oddziały ZOMO. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów