Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pyra Marian

Marian Pyra

ur. w 1949 roku w m. Lutcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Marian Pyra w latach 1977–1982 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Godowej, a od 1982 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Lutczy. W 1980 r. organizował struktury związków zawodowych, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Godowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, nawiązał współpracę z aktywnymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”. Brał udział w redagowaniu Biuletynu Informacyjnego Ziemi Strzyżowskiej, organizował drukowanie i kolportaż podziemnych ulotek. Przy wsparciu młodzieży szkolnej z Lutczy zorganizował akcje ulotkowe podczas kampanii wyborczej do Sejmu w 1984 r. i rad narodowych w 1985 r. Prowadził aktywną działalność w Duszpasterstwie Rolników. Ponadto brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne.  
Był inwigilowany przez SB w latach 1986-1988. Na wniosek Rejonowego Urzedu Spraw Wewnętrznych w Strzyżowie objęto go także zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1986-1988. Ponadto był wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz nękany przez przeprowadzanie częstych kontroli przez władze oświatowe. W 1988 r. wyjechał do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • J. Klus, A. Lignarski, J. Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium Rzeszowskie, Rzeszów 2000
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN