Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbański Roman

Roman Józef Urbański

ur. w 1948 roku w m. Bąk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
Pan Roman Józef Urbański jako pracownik stacji PKP w Kościerzynie, w 1968 r. został zwolniony z pracy za protest przeciwko nagradzaniu pracowników wyłącznie z klucza partyjnego.   Po złożeniu odwołania zatrudniono go w PKP Zajączkowo Tczewskie. W kwietniu 1978 r., zgłosił do Ministerstwa Komunikacji nieprawidłowości przy rozdziale wynagrodzeń, za co został przeniesiony na niższe stanowisko  w Starogardzie Gdańskim. Po strajku załogi PKP Zajączkowo Tczewskie w sprawie jego powrotu do pracy,  w październiku 1980 r. ponownie podjął pracę w PKP Zajączkowo Tczewskie. Będąc członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego KZ w swoim zakładzie pracy, a następnie przewodniczącego Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” PKP Tczew. W lipcu 1981 r. został wybrany delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, a następnie wszedł w skład Zarządu Regionu. Dnia 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, w którym przebywał do dnia 09.12.1982 r. Od czerwca 1983 r. był ponownie zatrudniony na niższym stanowisku na stacji PKP w Kościerzynie. Brał udział w manifestacjach solidarnościowych w Gdańsku. Był autorem listu otwartego do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego w obronie uwięzionego Andrzeja Gwiazdy, opublikowanego  w „Grypsie” i „Sygnale” w 1985 r. Wielokrotnie  wyrażał swoje poparcie dla osadzonych w ZK Warszawa-Białołęka i AŚ Warszawa-Mokotów członków KK „S” i b. KSS KOR. Pomagał w pisaniu odwołań kolegom z pracy pokrzywdzonym przez decyzje zwierzchników. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej