Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowakowski Krzysztof
Krzysztof Zbigniew Nowakowski
ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Jako student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemnym Krakowskim Komitetem Wykonawczym NZS. 
Od 1983 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. 
Uczestnik akcji protestacyjnych i manifestacji. Brał udział w marszach szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc (w 1984 r. zatrzymany i ukarany grzywną). Uczestniczył w działaniach wspierających strajkujących w grudniu 1984 r. uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie. 
Czynny w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, biorąc m. in. udział w pracach renowacyjnych kopca.    

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN