Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Kazimierz Hinc

ur. w 1948 roku w m. Miliszewy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Adam Hinc był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mięsnych w Toruniu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Regionu Toruńskiego. 
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003