Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Eugeniusz Poskrobko

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Na początku 1981 r. był jednym z inicjatorów powstania działającej nielegalnie organizacji pod nazwą Niezależny Związek Młodzieży „Kraj”. Organizacja ta była powiązana z poprzez osoby prowadzące w niej działalność z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów oraz NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, ale jej komórki powstawały także w innych miastach w Polsce. Był koordynatorem działań członków tej organizacji w innych miastach m. in. w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, i Trójmieście. Po wprowadzeniu stanu wojennego do końca 1981 r. w obawie przed aresztowaniem ukrywał się poza swoim miejscem zamieszkania, a także pomagał ukrywać się Jarosławowi Strzeszewskiemu, także działaczowi NZM „Kraj”. Pomimo silnego nacisku ze strony Służby Bezpieczeństwa odmówił podjęcia współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie nie zaprzestał działań skierowanych przeciwko ustrojowi PRL. W latach 1982-1989 kolportował literaturę niezależną i ulotki oraz uczestniczył w manifestacjach patriotycznych na terenie Warszawy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN