Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugenia Teresa Dabert
ur. w 1934 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W 1980 r. przewodnicząca Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie członek Komisji Zakładowej na uczelni. W latach 1981–1989 była aktywnym działaczem podziemnej „Solidarności”. Współpracowniczka wydawnictw niezależnych m.in. pism: „Serwis Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, „Solidarność Poznań”, „Biuletyn Wojenny”. Była współzałożycielką, redaktorką i autorką podziemnego pisma „OKNO. Oświata, Kultura, Nauka, Opór”. Organizowała i prowadziła kolportaż nielegalnych wydawnictw, książek, kaset magnetofonowych. Użyczała mieszkania na spotkania konspiracyjne. Gromadziła i opracowywała informacje o działalności wielkopolskiej „Solidarności” w latach 1981–1989. Jest autorem m.in. publikacji „Czas próby”, „Proces Pałubickiego”, „Kalendarium Wielkopolskiej Solidarności”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

P. Zwiernik, "Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu. Od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989", Warszawa 2014