Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koszut Alojzy

Alojzy Koszut

ur. w 1944 roku w m. Czarna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Od listopada 1969 r. do czerwca 1970 r. we współpracy z Andrzejem Czumą drukował w Piastowie nielegalne pismo „Biuletyn” wydawane przez organizację „Ruch”.
W związku z tą działalnością w dniu 20 czerwca 1970 r. został zatrzymany i osadzony w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Warszawie. Na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy z 21 czerwca 1970 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w działalności organizacji „Ruch” zmierzającej do zmiany ustroju PRL. Środek zapobiegawczy przedłużono dwukrotnie (17 września 1970 r. oraz 14 grudnia 1970 r.). Areszt uchylono 9 stycznia 1971 r., tego samego dnia odzyskał wolność. Postępowanie karne przeciwko Panu Alojzemu Koszutowi zostało warunkowo umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Piotr Byszewski, Organizacja „Ruch” (1965-1970), Warszawa 2021
    • Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, opr. Piotr Byszewski, Warszawa 2008