Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Bieda

ur. w 1949 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Pan Jerzy Bieda, jako pracownik Zakładów Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych w Jaworze, 9 września 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję sekretarza. Z powodu swej działalności związkowej był wówczas rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
5 listopada 1982 r. został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Brzegu (w województwie opolskim). Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności; służyło jedynie walce przeciw opozycji antykomunistycznej, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
W 1987 r. był inwigilowany przez SB, ponieważ w swoim zakładzie pracy zajmował się kolportażem biuletynów Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.