Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Andrzej Ślusarski

ur. w 1949 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania.  Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność grupy osób zajmujących się wydawaniem i kolportażem biuletynu Komitetu Oporu Społecznego na terenie Kielc. Rozpowszechniał ulotki w miejscu pracy tj. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Kielcach  i w innych zakładach na terenie Kielc.  Z uwagi na powyższą działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 16 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN