Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kubas

ur. w 1946 roku w m. Dzierzoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Eda” w Poniatowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Był zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. W latach 1982 -1983 był kolporterem wydawnictw podziemnych sygnowanych przez „Solidarność” – Informatora „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego i pisma „Solidarności” w Poniatowej „Nasz Głos”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Poniatowej i Regionu. Był inspiratorem akcji protestacyjnych na terenie „Predom-Eda” w Poniatowej, w tym zbierania podpisów pod apelem o uwolnienie internowanych i aresztowanych działaczy „Solidarności”. W grudniu 1983 r., po przeprowadzeniu przeszukania, został zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 godzin. Pan Stanisław Kubas w latach 1985-1987 był kontrolowany operacyjnie w ramach sprawy krypt. „Nadajnik” dot. podziemnego Radia „S” w Poniatowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN