Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Kirkuć

ur. w 1962 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 26/2016
Biogram
W 1981 r. był pracownikiem WSS Społem w Bartoszycach i szeregowym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie pracy. W dniu 14 grudnia 1981 r. zawiesił na związkowej tablicy ogłoszeniowej plakaty wzywające do bojkotu reżimowych mediów. Za czyn ten został zatrzymany w dniu 16 grudnia 1981 r., tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Został oskarżony o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny” tj. czyn z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. i skazany w trybie doraźnym przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok zapadł w dniu 27 stycznia 1982 r. Karę więzienia odbywał w Zakładzie Karnym w Braniewie skąd został warunkowo zwolniony w dniu 20 września 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej