Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Haładaj Grzegorz
Grzegorz Eugeniusz Haładaj
ur. w 1960 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017

Biogram

Grzegorz Haładaj jako student historii był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 15.12.1981 r. do 5.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W związku z podejrzeniem prowadzenia działalności opozycyjnej wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno–ostrzegawcze. 31.08.1982 r. został zatrzymany, a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy na karę grzywny w wysokości 15 tys. zł za udział w nielegalnym zgromadzeniu na Placu Zwycięstwa zorganizowanym w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Po wniesieniu odwołania od decyzji kolegium został uniewinniony od postawionego mu zarzutu i zwolniony z aresztu. W latach 1982–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN