Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyroślak Andrzej

Andrzej Wojciech Wyroślak

ur. w 1944 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Andrzej Wojciech Wyroślak był od września 1980 r. aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność", a po zdelegalizowaniu związku kontynuował swoją działalność w jego podziemnych strukturach w Pionkach. W latach 1983-1989 wchodził w skłąd grupy "Morwa", która była częścią składową podziemnej Tymczasowej Komisji Terenowej "Solidarność". W ramach tej grupy zajmował się drukowaniem opozycyjnych pism "Barykada" i "Iskra" oraz prowadził kolportaż wydawnictw podziemnych na terenie Pionek, Gozdu i Ursynowa. W 1987 r. po akcji ulotkowej został zatrzymany i przesłuchiwany. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w Zakładzie Tworzyw Sztucznych "Pronit". Pan Andrzej Wojciech Wyroślak był w latach 1989-1996 członkiem Komisji Zakładowej "Solidarność" w Zakładach "Pronit" w Pionkach. W 2000 r. został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej