Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewska Agnieszka

Agnieszka Andrzejewska

ur. w 1965 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Zaangażowała się w działalność opozycyjną w Siedlcach już w trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym Siedlcach. Od 1980 roku aktywnie działała w Ruchu Młodej Polski. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność. Utrzymywała kontakty z działaczami siedleckiej opozycji i zajmowała się kolportażem ulotek, plakatów i znaczków. Jednocześnie związana była z niezależnym ruchem wydawniczym w Siedlcach. Brała aktywny udział w pracach wydawnictwa podziemnego Metrum, które wydawało pismo o takiej samej nazwie i publikacje książkowe. Uczestniczyła w składaniu publikacji i udostępniała w tym celu swoje mieszkanie. W latach 1986-89 w jej mieszkaniu odbywały się pokazy niezależnych filmów tzw. kino domowe. Zaangażowana była również w kolportaż Metrum, a także innych pism między innymi: Tygodnik Mazowsze, Wiadomości Podlaskie, Gazeta Podlaska, KOS oraz książek NOWA, KOS, Krąg, Przedświt, Wydawnictwo Grzegorza Przemyka. W Wydawnictwie im. Grzegorza Przemyka w Siedlcach zajmowała się dodatkowo korektą tekstów. Aktywnie wspierała także działania Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. Pani Agnieszka Andrzejewska brała aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Represje z powodu działalności opozycyjnej dotknęły także jej najbliższych, ślub ze swoim mężem Mirosławem Andrzejewskim wzięła podczas jego pobytu w więzieniu. Z powodu swej działalności Pani Agnieszka Andrzejewska była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie. Prowadzono z nią rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywano, zaś w jej domu przeprowadzano przeszukania.