Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gruca Zbigniew

Zbigniew Gruca

ur. w 1952 roku w m. Lesko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Łęcznej. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do lutego 1983 r. został skierowany na ćwiczenia w Wojskowym Obozie Specjalnym w Budowie, gdzie przebywał po aresztowaniu za wykonywanie i kolportaż znaczków z symbolami „Solidarności” na terenie jednostki wojskowej. Rzekome szkolenie nie miało nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyło odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną. Nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
W latach 1983-1989 był zaangażowany w działalność w podziemnej NSZZ „Solidarność”. Był w tym okresie karany przez Kolegium do spraw Wykroczeń za przewożenie i kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. 
W 1987 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładu Robót Górniczych w Łęcznej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN