Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radkiewicz Andrzej

Andrzej Rafał Radkiewicz

ur. w 1961 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 r. uczestniczył w strajku w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu. W okresie stanu wojennego nawiązał liczne kontakty z działaczami NZS i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zajmował się sporządzaniem i kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw. Za prowadzoną działalność opozycyjną został aresztowany 1 grudnia 1982 r., a 25 lutego 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Karę ostatecznie została mu darowana na mocy przepisów o amnestii z 22 lipca 1983 r. Ponadto decyzją rektora WSI został zawieszony w prawach studenta. Na studia przywrócono go w październiku 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności