Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konstantinidis Jorgos

Jorgos Konstantinidis

ur. w 1948 roku w m. Neos Kawkazos
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Od 1977 r. kolportował niezależne pismo ,,Robotnik” we Wrocławiu. Od września 1980 r.  był członkiem struktur NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego na podstawie decyzji nr 204/S/81 został internowany. Od 13 grudnia 1981 r. do 24 września 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia: Zabrze-Zaborze, Rzeszów Załęże, Nowy Łupków, Kielce. Po zwolnieniu z internowania podjął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Był wielokrotnie przesłuchiwany (do 1988 r.) oraz inwigilowany przez funkcjonariuszy Wydziału V WUSW w Częstochowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN