Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Albin Wiśniewski

ur. w 1939 roku w m. Trzeboń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Albin Wiśniewski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową.
Dnia 16 lutego 1982 r. został aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy jako podejrzany o sporządzanie i kolportowanie ulotek o treści antypaństwowej. W ramach postępowania śledczego dokonano przeszukania miejsca zamieszkania Albina Wiśniewskiego, podczas którego odnaleziono nielegalne ulotki i plakaty oraz sprzęt introligatorski. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Inowrocławiu i Potulicach. Postanowieniem Rady Państwa z dnia 18 lutego 1983 r. został ułaskawiony na mocy ustawy o amnestii i zwolniony z więzienia.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983 oraz zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej