Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cholewa Kazimierz

Kazimierz Cholewa

ur. w 1943 roku w m. Olszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Pracownik Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Krakowie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” w jednostkach handlu i usług zrzeszonych w „Społem”. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku z oddziale „Społem” w Krakowie – Podgórzu, przewodniczący Międzyoddziałowej Komisji Porozumiewawczej „Społem” w Krakowie, a następnie wiceprzewodniczący Krakowskiej Komisji Handlu NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Organizator i uczestnik demonstracji w Krakowie. Po manifestacji w dniu 13 maja 1983 r. zatrzymany oraz ukarany grzywną. Jednocześnie został zwolniony z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN