Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Połap Krzysztof

Krzysztof Marek Połap

ur. w 1966 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Krzysztof  Połap od grudnia 1986 r. do czerwca 1989 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brał udział w organizowanych przez ww. organizację wiecach, akcjach ulotkowych, zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych. 
Jednocześnie Pan Krzysztof Połap należał do utworzonej w 1987 r. grupy NZS na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wchodził w skład redakcji wydawanego przez NZS UŚ pisma „Bez Retuszu”. Ponadto należał do redakcji wydawanego od 1988 r. biuletynu „Pismo organizacji SW O. Katowice, redagowane przez członków SW OK i NZS”. Było to wspólne wydawnictwo Solidarności Walczącej Okręgu Katowickiego oraz NZS. 
W dniu 11 X 1988 r. w Katowicach rozpoczęła się manifestacja członków NZS. W skład utworzonego wówczas Komitetu Organizacyjnego NZS Uniwersytetu Śląskiego, wszedł również Pan Krzysztof Połap. W dniu 20 IV 1989 r. odbyły się wybory do władz organizacji NZS na Uniwersytecie Śląskim, w wyniku których Pan Krzysztof Połap został członkiem Komitetu Uczelnianego NZS UŚ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Tomasz Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989, Katowice 2012
    • A. Jawor, „Kontra”, [w:] Encyklopedii Solidarności , t. 1