Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Bąk

ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Pani Janina Bąk od 13 grudnia 1981 r. do 4 czerwca 1989 r. Pani Janina Bąk czynnie angażowała się w działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur NSZZ Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli i miejskich struktur NSZZ „Solidarność” w Nowej Soli. W 1983 r. Pani Janina Bąk wraz ze swoim mężem byli inicjatorami wykonania drugiego, podziemnego sztandaru NSZZ „Solidarność”, po czym Pani Janina Bąk przywiozła go z Poznania do Wrocławia. W latach 1986-1989 Pani Janina Bąk działała w strukturach Solidarności Walczącej.
W ramach działalności opozycyjnej w wymienionych powyżej nielegalnych organizacjach niepodległościowych Pani Janina Bąk zajmowała się drukiem, kolportażem oraz rozprowadzaniem niezależnych wydawnictw. Pani Janina Bąk pełniła także funkcję kuriera oraz koordynowała ich pracę. Ponadto nawiązywała również współpracę z podziemnymi strukturami z innych miast, np. z Solidarnością Walczącą z Wrocławia czy z Solidarnością Rolników Indywidualnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej