Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Mizikowski

ur. w 1952 roku w m. Nowa Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Był jednym z inicjatorów, utworzonego pod koniec grudnia 1981 r. Robotniczego Komitetu Samoobrony Społecznej „Solidarności” Huty Warszawa, który na przełomie lutego i marca 1982 r. przekształcił się w Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Samoobrony Społecznej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. MRKSS domagał się m.in. uwolnienia internowanych, zniesienia stanu wojennego i przywrócenia prawa do legalnego działania „Solidarności”. Od kwietnia 1982 r. był współtwórcą i działaczem Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” w Warszawie oraz należał do ścisłego kierownictwa tej organizacji. W dniu 29 listopada 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W dniu 26 lipca 1983 r. postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie aresztowanie uchylono. Po wyjściu z więzienia kontynuował działalność w ramach MRKS. Był wielokrotnie zatrzymywany, a następnie karany przez kolegia ds. wykroczeń, m.in. za udział w nielegalnych demonstracjach, rozwieszanie transparentów z hasłami opozycyjnymi, kolportowanie ulotek. 21 sierpnia 1988 r. razem z Krzysztofem Wolfem weszli na teren Huty Warszawa i namówili do strajku część załogi. Od października 1988 r. zajmował się również redagowaniem pisma „CDN Głos Wolnego Robotnika” sygnowanego przez MRKS. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN