Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiełkiewicz-Dziuba Maria

Maria Antonina Kiełkiewicz-Dziuba

ur. w 1943 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Maria Kiełkiewicz-Dziuba współorganizowała struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Usług Socjalnych Budownictwa Bełchatowsko-Pomorskiego Kombinatu Budowy Elektrowni w Bełchatowie, weszła w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej, obejmując funkcję wiceprzewodniczącej. W marcu 1981 r. zainicjowała podjęcie przez pracowników zakładu strajku ostrzegawczego. Utrzymywała kontakty z grupami opozycyjnymi z Łodzi, Warszawy i Katowic, skąd przywoziła ulotki i kolportowała je na terenie Bełchatowa. Publicznie krytykowała ustrój socjalistyczny, partię i sojusz Polski z ZSRR. 
W lutym 1982 r. w użytkowanych przez nią pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych dokonano przeszukania, rekwirując materiały związkowe. Wskutek czynności operacyjnych Służby Bezpieczeństwa otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę; ostatecznie została zwolniona z dniem 31 sierpnia 1982 r.  Uczestniczyła w spotkaniach b. działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym również pozbawionych pracy w ZUSB w stanie wojennym. 28 marca 1983 r. miała miejsce jej eksmisja z hotelu robotniczego. W latach 1981-1984 podlegała inwigilacji ze strony SB; trzykrotnie przeprowadzano z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej