Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Słonina Ryszard

Ryszard Słonina

ur. w 1950 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
W grudniu 1970 r. brał udział w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W 1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym, jako członek straży strajkowej w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud”. Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego w PTSB „Transbud”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. W latach 1983-1989 zajmował się kolportażem oraz drukowaniem pism podziemnych. W swoim mieszkaniu drukował wydawnictwa związkowe „Grota” i „Obraz”. W 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Transbud”. Uczestniczył w strajku okupacyjnym w swoim zakładzie pracy w sierpniu 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności