Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartoń Mieczysław

Mieczysław Bolesław Bartoń

ur. w 1957 roku w m. Skierbieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Pracownik Zakładu Aparatury Mikrofalowej “Wilmer” w Zamościu, był wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu zatrudnienia. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach “Solidarności” w związku z czym w dn. 08.10.1985 r., został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym, a następnie w Zakładzie Karnym w Zamościu. Przedstawiono mu zarzuty gromadzenia od lata 1984 r. nielegalnych wydawnictw w celu kolportażu. Nieprawomocnym Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu w dn. 30.05.1986 r. został skazany na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności. W tym dniu wydano również nakaz jego zwolnienia z zakładu karnego, a następnie postanowieniem tegoż sądu z dn. 05.09.1986 r. został objęty amnestią. Z powodu swojej działalności Pan Mieczysław Bartoń był inwigilowany i kontrolowany przez SB, aresztowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków