Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jafernik Kazimierz

Kazimierz Jafernik

ur. w 1957 roku w m. Sopotnia Mała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność". Został aresztowany 2 października 1982 r., a wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 22 października 1982 r. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności.  Został osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Strzelinie. Po warunkowym zwolnieniu z więzienia, 28 kwietnia 1983 r., nie zaprzestał prowadzenia działalności w podziemnych strukturach ,,Solidarności”. W latach 1984-1989 był jednym z głównych kolporterów nielegalnego pisma ,,Solidarność Podbeskidzia”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej