Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kiziuk

ur. w 1953 roku w m. Jakubowo Lubińskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pan Stanisław Kiziuk od 1981 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. był jednym z organizatorów strajku w Zakładach Maszyn Naprawczych KGHM w Polkowicach. Za to 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany i aresztowany do 20 stycznia 1982 r. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Legnicy na mocy amnestii umorzył postępowanie w sprawie Pana Stanisława Kiziuka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej