Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lewandowski Maciej

Maciej Antoni Lewandowski

ur. w 1942 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 
W latach 1983-86 zaangażowany w druk podziemnego pisma „Biuletyn Małopolski”, organu Regionalnego Komitetu „Solidarności” (RKS), zajmując się przygotowaniem makiet i blach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN