Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Bartłomiej Turula

ur. w 1964 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
W latach 80. był aktywnym działaczem harcerskim. Mobilizował młodzież do prezentowania postaw patriotycznych, zachęcał do wyjazdu do Warszawy na grób księdza Popiełuszki oraz do Krakowa w celu uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Był aktywistą Duszpasterstwa Harcerskiego, współorganizował rekolekcje DH, uczestniczył w pielgrzymkach młodzieży akademickiej, zabezpieczał pobyt Jana Pawła II w Polsce. Był współinicjatorem powołania Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN