Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rutkowski Alfred

Alfred Rutkowski

ur. w 1950 roku w m. Szafranki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Alfred Rutkowski w grudniu 1981 r. wziął udział w strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W okresie stanu wojennego i po jego zniesieniu, tj. w latach 1982-1989 zaangażował się w nielegalną działalność związkową, organizował pomoc dla osób internowanych i ich rodzin, był członkiem grupy oporu społecznego, zajmował się kolportażem ulotek i pism bezdebitowych jak: „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, które rozpowszechniał na terenie kopalń. 
Działał w Tymczasowej Komisji Zakładowej Zakładu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku. 
W czerwcu 1987 r. został zatrzymany w Kielcach, w związku z ujawnieniem przez SB w mieszkaniu , w którym przebywał, ulotek antypaństwowych. W wyniku zatrzymania dokonano również przeszukania prywatnego mieszkania Pana Alfreda Rutkowskiego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie znaleziono znaczki sygnowane przez „Solidarność”. 
Przez Kolegium ds. Wykroczeń w październiku 1987 r. został skazany na 40 tys. zł grzywny i objęty kontrolą operacyjna przez Służbę Bezpieczeństwa. 
W sierpniu 1988 r. ponownie wziął udział w strajku okupacyjnym w KWK „Manifest Lipcowy”, którego celem była legalizacja „Solidarności”. Po zakończeniu strajku działał w Tymczasowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w ramach jawnych struktur Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków