Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicka-Sząszor Ewa

Ewa Nowicka-Sząszor

ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych ,,Ema-Belma". W dniu 16 grudnia 1981 r. została zatrzymana, a następnie aresztowana za ,,prowadzenie działalności w NSZZ „Solidarność" i nakłanianie osób zatrudnionych w zakładzie pracy do opóźniania produkcji w warunkach stanu wojennego". Za powyższe wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 1981 r. została skazana na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzono ją w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Sąd wyrokiem z dnia 11 marca 1982 r. uchylił areszt tymczasowy, a w dniu 12 marca 1982 r. Ewa Nowicka-Sząszor została zwolniona. W dniu 10 maja 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Za naruszenie przepisów dekretu o stanie wojennym miała również zastrzeżone wyjazdy zagraniczne w okresie od 16 stycznia 1982 r. do 16 stycznia 1984 r. zarządzone postanowieniem Wydziału Śledczego KWMO w Bydgoszczy. Uchwałą Rady Państwa z dnia 28 marca 1983 r. zarządzono warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej