Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciechański Zygmunt
Zygmunt Ciechański
ur. w 1933 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016

Biogram

Zygmunt Ciechański był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali Rybnej w Łodzi i delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka. Po 13.12.1981 r. organizował pomoc dla studentów strajkujących na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz internowanych i ich rodzin. W 1984 r. z jego inicjatywy utworzona została Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna, którą kierował do czerwca 1987 r. Współtworzył i wydawał podziemne pismo MKK „Gotowość Solidarności”, współorganizował sieć kolportażu oraz obchody rocznicowe AK i pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Przed wizytą papieża Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. został zatrzymany z powodu przynależności do kierownictwa tzw. Służby Papieskiej, która miała na celu umożliwić grupom opozycyjnym wyjście na trasę przejazdu papieża z transparentami o treściach antyrządowych. W latach 1984–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa i był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych (1984–1988).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej