Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sarnecki Andrzej

Andrzej Józef Sarnecki

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Elektromonter w Zespole Elektrociepłowni Kraków (ZEC). Począwszy od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 15-16 grudnia 1981 r., poza godzinami pracy, wspomagał akcję protestacyjną zorganizowaną przez pracowników przedsiębiorstw zaangażowanych w budowę ZEC. Następnie zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Od 1982 r. uczestniczył w manifestacjach na terenie Nowej Huty. W czerwcu 1983 r., w przededniu wizyty Jana Pawła II w Krakowie, brał udział w wywieszeniu flagi papieskiej na kominie elektrociepłowni oraz obrazów Matki Boskiej i Jana Pawła II na elektrofiltrze (tzw. akcja „Komin”). 
Uczestnik zajęć organizowanych przez niezależny Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy; współdziałał także z duszpasterstwem przy parafii św. Józefa w Krakowie – Podgórzu.  Od 1984 r. uczestniczył w druku i kolportażu niezależnego pisma „Solidarność Podgórza, Łęgu, Wieliczki, Skawiny”. Ponadto brał w kontaktach z francuskim związkiem zawodowym Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT). 
Od połowy 1988 r. był zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur NSZZ „Solidarność” w ZEC.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, t. 2, Kraków 2017
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN