Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Bolesław Sorek

ur. w 1948 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Jan Sorek był  aktywnym działaczem struktur związkowych NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Edmunda Cedlera w Sosnowcu w latach 1980-1989. 
W październiku 1980 r. zorganizował w hucie Komisję Założycielską NSZZ „Solidarność”, a od maja 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Podczas stanu wojennego został internowany w dniu 30 XII 1981 r. na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach jako aktywny działacz opozycji. Początkowo przebywał w areszcie w Katowicach, a następnie od dnia 15 II 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Internowanie uchylono dopiero w dniu 5 VI 1982 r. 
W związku z zaangażowaniem w działalność opozycyjną i związkową rozpracowywany w okresie 1983-1988 przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy o kryptonimie „Spokojny”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej