Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowakowski Andrzej

Andrzej Michał Nowakowski

ur. w 1951 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Od 1 lipca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Delegatury NSZZ „Solidarność” w Wadowicach. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. Wolność odzyskał 4 marca 1982 r. 
Fakt pozostawania w internowaniu uniemożliwił mu objęcie, od 15 lutego 1982 r., stanowiska adiunkta na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. Natomiast 5 marca 1982 r. został poinformowany, że warunkiem przyjęcia na wcześniej pełnione stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Wadowicach jest podpisanie tzw. oświadczenia o lojalności. Ze względu na fakt, iż odmówił podpisania oświadczenia, uniemożliwiono mu znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Dopiero od 1 października 1983 r. podjął pracę jako adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL w Lublinie. W latach 1981-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN