Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Starosta Janusz
Janusz Antoni Starosta
ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Janusz Antoni Starosta działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. W okresie od 9.05.1982 r. do 23.07.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. W latach 1982-1988 został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN