Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marciniak Włodzimierz

Włodzimierz Jan Marciniak

ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
W dniach 28 i 29 czerwca, jako pracownik Poznańskiej Hurtowni Farmaceutycznej brał czynny udział w powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wspólnie z innymi uczestnikami protestu ostrzeliwał budynek gmachu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Został zatrzymany 29 czerwca 1956 r. o godz. 10.00 przez patrol WP jako podejrzany o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Podczas rewizji znaleziono przy nim 4 naboje. Aresztowany 4 lipca 1956 r., w więzieniu przebywał do 23 października 1956 r. Od 29 czerwca 1956 r. Wydział Śledczy WUdsBP w Poznaniu prowadził przeciw niemu śledztwo, które zostało zakończone 20 września 1956 r. aktem oskarżenia. 22 września 1956 r. sprawę przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, która postanowieniem z 15 listopada 1956 r. śledztwo umorzyła. W 1982 r. podejrzewany o wykonywanie i kolportaż ulotek, w związku ze zbliżającą się 26 rocznicą Poznańskiego Czerwca (w ramach sprawy o kryptonimie „Kwiaciarnia”).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN