Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karolak Marek

Marek Bogdan Karolak

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Marek Karolak w okresie od 5 listopada 1982 r. do 10 stycznia 1983 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 40 Pułku Artylerii w Jarosławiu. Szkolenie wojskowe w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania do zasadniczej służby wojskowej miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016