Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malicki Bogusław

Bogusław Jan Malicki

ur. w 1963 roku w m. Zbąszyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Zgodnie z oświadczeniami świadków oraz na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, Pan Bogusław Malicki w latach 1986-1998 działał w Ruchu Młodzieży Solidarnej. Współtworzył i redagował podziemne gazetki „RMS. Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Solidarnej” (1987) i „RMS. Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej” (1989-1990). W latach 1985-1989 kolportował niezależne wydawnictwa podziemne m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Obserwator Wielkopolski”, „KOS”, „Szaniec”, „Feniks” i inne. Prowadził „latającą” bibliotekę zorganizowaną w ramach działalności RMS-u. Podziemnym kolportażem udostępniał nielegalne książki i broszury wydawane przez niezależne oficyny wydawnicze w Polsce i za granicą. W marcu 1988 r. został zatrzymany przez SB i poddany rewizji. Na podstawie odnalezionych materiałów, zarzucono mu wykroczenie, że w okresie od października 1986 r. do 28 marca 1988 r. rozpowszechniał i gromadził nielegalne wydawnictwa i podjął działalność w celu wywołania „niepokoju publicznego”. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Sulechowie. W latach 1985-1990 współpracował z Ruchem Młodzieży Niezależnej z Gorzowa Wielkopolskiego, następnie z opozycją z Poznania, Lubonia, Międzyrzecza i Warszawy. Wykonywał antykomunistyczne napisy na murach i nosił transparenty na manifestacjach. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sulechowie. W listopadzie 1987 r. współorganizował i uczestniczył w strajku w Stacji Obsługi Samochodów w Sulechowie. W dniu 22 stycznia 1989 r. współtworzył Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, był członkiem Prezydium i Grupy Informacyjno-Konsultacyjnej. W lutym 1989 r. został przewodniczącym Zarządu Regionu Województwa Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”. W tym samym roku został członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności