Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janikowski Tomasz

Tomasz Eugeniusz Janikowski

ur. w 1960 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Tomasz Janikowski jako student III roku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach brał aktywny udział w strajku na terenie Huty „Baildon” w Katowicach. Członek NZS-u na terenie w/w uczelni oraz uczestnik strajków studenckich. 
Internowany decyzją z dnia 18 XII 1981 r. i umieszczony w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Uhercach. Zwolniony z internowania w dniu 12 VI 1982 r. 
Z uwagi na prezentowanie negatywnej postawy politycznej oraz krytyczny stosunek do zmian zachodzących w kraju, w okresie od 1982 do 1986 r. został objęty inwigilacją w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Strajkujący
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN