Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Salamaga Dariusz

Dariusz Paweł Salamaga

ur. w 1967 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
W 1982 r. podjął naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W latach 1982-83 uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, organizowanych w katedrze i kościele przy ul. Grabiszyńskiej oraz niezależnych wykładach z historii organizowanych w kościele oo. Jezuitów przy Alei Pracy. 
Jesienią 1983 r. nawiązał kontakt ze środowiskami opozycyjnymi i zaangażował się w ich działalność. Otrzymywał prasę „solidarnościową” oraz pismo dla młodzieży „Wyrostek”, które kolportował w szkole i na osiedlu, na którym mieszkał. Współorganizował w szkołach „ciche przerwy”, upamiętniające protesty robotnicze w grudniu 1970 r. i wprowadzenie stanu wojennego. 
20 stycznia 1985 r. uczestniczył w mszy św. w kościele przy Alei Pracy w intencji uczniów i nauczycieli szkół średnich Wrocławia, która była inspiracją do utworzenia Międzyszkolnego Komitetu Oporu- młodzieżowej organizacji opozycyjnej. Od 1985 r. był członkiem MKO. Kolportował „Szkołę Podziemną”- pierwsze pismo Komitetu, wydawane od marca 1985 r., malował antykomunistyczne hasła w miejscach publicznych, zrywał czerwone flagi przed 1 maja, 22 lipca i wyborami do Sejmu. 
Był członkiem redakcji oraz drukarzem pisma „Wieszcz”, wydawanego przez MKO od lutego do czerwca 1986 r. Po serii zatrzymań i aresztowań członków Komitetu w sierpniu 1986 r. oraz wymuszonej reorganizacji, w drugiej połowie 1986 r. objął szefostwo Grup Wykonawczych MKO, którymi kierował przez kilka miesięcy. Działalność w MKO zakończył w 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, red. B. Sokołowska-Pabjan, M. Drozd, W. Krasa, Warszawa 2010
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015
    • Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL 1980-1990, red. Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2016