Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Belski Andrzej
Andrzej Wojciech Belski
ur. w 1946 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Rabce – Zdroju. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Czynny przy tworzeniu struktur związkowych w innych placówkach oświatowych w Rabce – Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dnu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 30 stycznia 1982 r. 
Od 1983 r. na emigracji we Francji. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN