Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Jerzy Śmietanka-Kruszelnicki

ur. w 1960 roku w m. Garbatka-Letnisko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Ryszard Jerzy Śmietanka-Kruszelnicki w latach 1983-1987 był współtwórcą i członkiem struktur podziemnych związanych z Tymczasową Komisją Terenową Ruchu Oporu NSZZ "Solidarność" w Pionkach. Był również w tym samym okresie przewodniczącym jednej z grup o kryptonimie Klub Niepodległościowy. Uczestniczył w kolportażu gazety "Barykada" oraz innych ogólnokrajowych wydawnictw, m.in. "Tygodnik Mazowsze". Utrzymywał stały kontakt ze środowiskiem lubelskiego podziemia. Pan Ryszard Jerzy Śmietanka-Kruszelnicki odznaczony został Medalem "Pro Memoria", Medalem za Długoletnią Służbę oraz odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków