Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Muszalik Antoni
Antoni Alojzy Muszalik
ur. w 1941 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Antoni Muszalik należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej. 
W okresie od 13 XII 1981 r. do 29 IV 1982 r. był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu i Kokotku, jako osoba mogąca zaktywizować załogę kopalni do podjęcia akcji strajkowej. 
W latach 1983-1989  pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. W ramach represji w związku z działalnością opozycyjną Pana Antoniego Muszalika Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła w czerwcu 1984 r. przeszukanie mieszkania i zatrzymanie w areszcie na okres 48 godzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej