Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tyc Andrzej

Andrzej Tyc

ur. w 1942 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Andrzej Tyc jako student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był działaczem Duszpasterstwa Akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu. Będąc pracownikiem naukowym Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk został czołowym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, w którym w latach 1973-1977 r. pełnił funkcję prezesa, a następnie funkcję wiceprezesa do 1983 r. W 1976 r. był sygnatariuszem protestu przeciwko projektowi umieszczenia w Konstytucji PRL zapisów o kierowniczej roli PZPR i o sojuszu z ZSRR.
Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” przy toruńskiej placówce PAN. Był także doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor”, członkiem Komitetu Założycielskiego Komisji Porozumiewawczej Samorządów Pracowniczych przy Zarządzie Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”, Prymasowskiej Rady Społecznej oraz Tajnego Konwentu Doradców Regionu Toruńskiego „Solidarności”.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej, w tym kolportażu nielegalnych wydawnictw, został internowany w okresie od 13.12.1981 do 27.02.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
W styczniu 1983 r. z powodu wyrażonego publicznie protestu przeciwko usunięciu przez funkcjonariuszy MO plakatów sygnowanych przez „Solidarność” i umieszczonych w Instytucie Matematyki PAN, został zatrzymany przez KWMO w Toruniu na 48 godzin. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.


    
    
     
    
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • W. Polak, "Czas ludzi niepokornych", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN