Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kramarz Kazimierz
Kazimierz Kramarz
ur. w 1946 roku w m. Muniakowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Geologiczno – Fizjograficznego i Geodezyjnego Budownictwa „Geoprojekt”. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarności” w miejscu pracy.	
W latach 1982-84 współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. W swym mieszkaniu w Krakowie ukrywał osoby poszukiwane. Zaangażowany w kolportaż pisma OKOR „Solidarność Rolników”, a także pisma „Solidarność Zwycięży”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków