Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Słonina

ur. w 1949 roku w m. Trzebunia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Antoni Słonina należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku górników w ww. zakładzie pracy. 
Wkrótce włączył się w działalność prowadzoną przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność”, m. in. udostępniając swoje mieszkanie na potrzeby spotkań konspiracyjnych. 
Ponadto Pan Antoni Słonina zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, np. „Ość”, „RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, głównie na terenie ww. zakładu pracy. Zbierał również składki związkowe, przeznaczone na pomoc dla członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, jako dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek chociażby długotrwałego przebywania na zwolnieniu lekarskim. 
Pan Antoni Słonina uczestniczył również w strajku górników w KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, w dniach 18-24 VIII 1988 r., co było przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
 Po ponownym zatrudnieniu ww. kopalni, rozpoczął tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na swoim oddziale. 
Ponadto Pan Antoni Słonina brał udział w manifestacjach organizowanych przy kopalniach w Jastrzębiu-Zdroju, których uczestnicy domagali się rejestracji NSZZ „Solidarność” oraz przywrócenia praw zwolnionych górników za udział w strajkach w sierpniu 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Nasza solidarność Jastrzębie. Rok 1988, M. Boratyna, J. Ciałoń i in., Jastrzębie Zdrój 2008